Schip van Blaauw Alle kantoorruimtes weer verhuurd!

‘Landart’ (landkunst) is de overkoepelende term voor kunst en cultuur in het landschap. Het project ENALA is een samenwerking van drie partners uit Kroatië, Duitsland en Nederland, gefinancierd door de EU met als opdracht ‘het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met kunst en cultuur in het landschap (landkunst) omdat dit kan worden gezien als een instrument om de waarde van landelijke gebieden en cultuurlandschappen over het voetlicht te brengen en zo dit erfgoed te beschermen.
Helmer Wieringa vertegenwoordigt Nederland in dit project en kwam bij GAW ontwerp + communicatie om vorm te geven aan een overzicht van alle landkunst-activiteiten die in 2012 en 2013 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (rond Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) plaatsvonden. Een verassende, letterlijk en figuurlijk kleurrijke uitgave is het resultaat.

Per 01-07-2016 zijn alle kantoorruimtes in het Schip van Blaauw weer verhuurd. Eén van onze nieuwe medebewoners is Allied Waters BV (www.alleidwaters.com), een publiek-private samenwerking welke zich inzet voor het internationaal vermarkten van duurzame watertechnologieën. Denk aan ondergrondse berging van (regen)water voor zoetwatervoorziening tot het gebruik van kalkkorrels (bijproduct van de drinkwaterzuivering) in de glasindustrie. Dit najaar organiseert Allied Waters een seminarreeks Cyclus Blaauw rondom Financing Water Solutions in onze collegezaal.

 

Mocht u belangstelling hebben om in de toekomst in aanmerking te komen voor één van onze kantoorruimtes,

                                                                         neem dan contact op met Hans Dijkstra 0317-425880.

 


 

Patrimonium Patrimonium – Over de wijk en haar bewoners

‘Landart’ (landkunst) is de overkoepelende term voor kunst en cultuur in het landschap. Het project ENALA is een samenwerking van drie partners uit Kroatië, Duitsland en Nederland, gefinancierd door de EU met als opdracht ‘het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met kunst en cultuur in het landschap (landkunst) omdat dit kan worden gezien als een instrument om de waarde van landelijke gebieden en cultuurlandschappen over het voetlicht te brengen en zo dit erfgoed te beschermen.
Helmer Wieringa vertegenwoordigt Nederland in dit project en kwam bij GAW ontwerp + communicatie om vorm te geven aan een overzicht van alle landkunst-activiteiten die in 2012 en 2013 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (rond Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) plaatsvonden. Een verassende, letterlijk en figuurlijk kleurrijke uitgave is het resultaat.

De woningen van de Wageningse wijk Patrimonium zijn na bijna een eeuw bewoning gesloopt. Nieuwe woningen komen ervoor

in de plaats. De wijk gaat vanaf nu aan een nieuwe geschiedenis bouwen. In dit boekje blikken de bewoners terug met persoonlijke

anekdotes en verhalen. Judica Lookman noteerde hun verhalen en verbond deze met de geschiedenis van de kleurrijke wijk.

Begin jaren 20 bestond veel belangstelling voor het nieuwe tuindorp Patrimonium. De 158 woningen waren ruim en de huur was

schappelijk. De grote tuin was ideaal voor het telen van groenten en het houden van kippen. Naast arbeiders woonden er ambtenaren

en kleine zelfstandigen. Later ook Wageningse afgestudeerden. Een bont gezelschap. De mensen kenden en hielpen elkaar.

 

GAW ontwerp+communicatie verzorgde de redactie en vormgeving van dit boek. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel

Kniphorst en Ons Huis.

 

Ledenblad O-gen 

 

Gebiedscoöperatie O-gen: nieuw ledenmagazine

‘Landart’ (landkunst) is de overkoepelende term voor kunst en cultuur in het landschap. Het project ENALA is een samenwerking van drie partners uit Kroatië, Duitsland en Nederland, gefinancierd door de EU met als opdracht ‘het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met kunst en cultuur in het landschap (landkunst) omdat dit kan worden gezien als een instrument om de waarde van landelijke gebieden en cultuurlandschappen over het voetlicht te brengen en zo dit erfgoed te beschermen.
Helmer Wieringa vertegenwoordigt Nederland in dit project en kwam bij GAW ontwerp + communicatie om vorm te geven aan een overzicht van alle landkunst-activiteiten die in 2012 en 2013 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (rond Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) plaatsvonden. Een verassende, letterlijk en figuurlijk kleurrijke uitgave is het resultaat.

Gebiedscoöperatie O-gen verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en

particulieren in de regio. Om krachten te bundelen en samenwerking te stimuleren voor gebiedsontwikkeling in de Gelderse Vallei,

Kromme Rijnstreek en op de Heuvelrug. Naast allerlei digitale media blijft er behoefte aan een papieren uitgave met verdiepende

artikelen rond verduuzaming, food en leefbaarheid, columns en focus op leden.

 

GAW ontwerp+communicatie bedacht het concept, verzorgde de teksten en vormgeving

 

 

 

 

 

 

 

Binnenveldse Hooilanden Binnenveldse Hooilanden – Natuur die je elders in Nederland zelden aantreft

‘Landart’ (landkunst) is de overkoepelende term voor kunst en cultuur in het landschap. Het project ENALA is een samenwerking van drie partners uit Kroatië, Duitsland en Nederland, gefinancierd door de EU met als opdracht ‘het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met kunst en cultuur in het landschap (landkunst) omdat dit kan worden gezien als een instrument om de waarde van landelijke gebieden en cultuurlandschappen over het voetlicht te brengen en zo dit erfgoed te beschermen.
Helmer Wieringa vertegenwoordigt Nederland in dit project en kwam bij GAW ontwerp + communicatie om vorm te geven aan een overzicht van alle landkunst-activiteiten die in 2012 en 2013 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (rond Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) plaatsvonden. Een verassende, letterlijk en figuurlijk kleurrijke uitgave is het resultaat.

Ruim 300 hectare prachtige natuur in het laagste deel van het Binnenveld. Waar recreanten kunnen wandelen, fietsen en picknicken.

Waar voor natuurliefhebbers veel te zien is. Ziehier het ambitieuze plan voor de Binnenveldse Hooilanden, geïnspireerd op de

bijzondere natuur die er eens was.

In juni is het schetsontwerp opgesteld door Mooi Wageningen, LTO/ANV Het Binnenveld en Staatsbosbeheer gepresenteerd.

Het ontwerp is te downloaden van www.binnenveldsehooilanden.nl. Momenteel werkt waterschap Vallei en Veluwe aan de

uitwerking in een definitief ontwerp en bestek. Als alles volgens planning verloopt, kan de schop eind 2017 in de grond.

 

GAW ontwerp+communicatie verzorgde de publieksbrochure en de redactie van het schetsontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 


wit'A taste of FoodValley, the region' voor Provincie Gelderland 

Begin dit jaar ging een vier minuten durende filmproductie in première die Hans Dijkstra van GAW ontwerp+communicatie maakte in opdracht van de provincie Gelderland.

In een aanbevelingsbrief zeggen de ambtelijke opdrachtgevers Pieter Rijzebol en Riose-Marie Eisen dat ze trots zijn op het resultaat waarmee ze "iets kunnen laten zien van wat regio FoodValley te bieden heeft; onze innovatiekracht en punten die we nog willen ontwikkelen en verbeteren. Hopelijk inspireert dit anderen om ook mee te bouwen aan het innovatieklimaat en een omgeving waar het goed werken en fijn leven is".  

 

 

Omslag StoasNatuur als inspiratie 

‘Landart’ (landkunst) is de overkoepelende term voor kunst en cultuur in het landschap. Het project ENALA is een samenwerking van drie partners uit Kroatië, Duitsland en Nederland, gefinancierd door de EU met als opdracht ‘het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met kunst en cultuur in het landschap (landkunst) omdat dit kan worden gezien als een instrument om de waarde van landelijke gebieden en cultuurlandschappen over het voetlicht te brengen en zo dit erfgoed te beschermen.
Helmer Wieringa vertegenwoordigt Nederland in dit project en kwam bij GAW ontwerp + communicatie om vorm te geven aan een overzicht van alle landkunst-activiteiten die in 2012 en 2013 in het Nationaal Landschap Het Groene Woud (rond Tilburg, Den Bosch en Eindhoven) plaatsvonden. Een verassende, letterlijk en figuurlijk kleurrijke uitgave is het resultaat.

Relaties tussen mens en natuur, leren en ontwikkelen, ecosystemen en duurzaamheid vormen de basis voor de opleidingen van Stoas. Deze onderwijsfilosofie ‘ecologische intelligentie’ is onlangs ook vertaald in een nieuw schoolgebouw met een open, flexibele structuur en natuur als belangrijke inspiratiebron. GAW ontwerp+communicatie gaf vorm aan een boekje over de nieuwbouw. We lieten ons inspireren door de invloed die de bijzondere ruimtes hebben op het leren en samenwerken. Het resultaat is een speels, licht, kleurrijk en afwisselend vormgegeven uitgave met veel foto’ s van onze fotograaf Wim van Hof.

Bekijk het boekje >

 

 

 

 


't Venster Magazine

Magazine voor 't Venster
Magazine nr. 2 van ‘t Venster is uit!
Een dynamisch en kleurrijk blad moest het worden, helemaal in stijl met ‘t Venster, waar je cursussen kan volgen op het gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst. Naast informatie over cursussen biedt het tijdschrift interviews, ervaringen van cursisten en verhalen over docenten en medewerkers onder de nieuwe slogan: ‘t Venster verbreedt je horizon!
GAW ontwerp+communicatie ontwikkelde samen met Yvonne de Hilster (teksten) en Guy Ackermans (fotografie) een nieuw magazine.

Bekijk het blad >

 

 

 

 

 

 

 

Lettinga boekomslag

Vernieuwd tijdschrift Oud-Wageningen

Het college van B&W heeft 3 februari het eerste nummer van het vernieuwde tijdschrift 'Oud-Wageningen' van Historische Vereniging Oud-Wageningen in ontvangst genomen. Burgemeester Geert van Rumund: ‘Zoals het blad er nu uitziet, zal het een grotere groep inwoners aanspreken. En dat is belangrijk om de rijke historie van Wageningen levend te houden.’
Oud-Wageningen was een zwart-wituitgave op klein formaat en is nu een full colour magazine op A4-formaat. De vernieuwing is in samenwerking met GAW ontwerp+communicatie tot stand gekomen. De historische vereniging wil nu ook niet-leden interesseren en gaat het blad los verkopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettinga boekomslag

Dies Natalis

Onze fascinerende natuur luidt het thema van de 97ste Dies Natalis van Wageningen Universiteit. Ecoloog en natuurfotograaf dr. ir. Ruben Smit – bekend bij het grote publiek door de film ‘De Nieuwe Wildernis’ – zal zijn visie en inzichten toelichten. Vervolgens reflecteren drie jonge wetenschappers op het thema vanuit hun eigen wetenschappelijke werk.
De uitnodigingskaart voor het ‘verjaardagsfeestje’ van de universiteit is een ontwerp van GAW ontwerp+communicatie

 

 

 

 

ABBreeding beurswand Buitenronde informeert boeren en buitenlui

Buitenronde, de krant van gemeente Ede voor het buitengebied, houdt alle boeren en buitenlui op de hoogte van ontwikkelingen. Een nieuwe wethouder, streekproducten, glasvezel en nog veel meer. De mensen zijn vooral zelf aan het woord.
Ria Dubbeldam neemt de interviews af en vertaalt gemeentelijke informatie naar aansprekende teksten.

 

 

 

 

ABBreeding beurswand AB Breeding

AB Breeding is gespecialiseerd in het kweken en verhandelen van frambozenrassen.

GAW ontwerp+communicatie maakte een beurswand, een stansmap en flyers.

Bekijk meer >

 

 

 

 

Lettinga boekomslag

My anaerobic sustainability story

Onlangs verscheen het boek ‘My anaerobic sustainability story’ van prof. dr. ir Gatze Lettinga, uitgegeven door Lettinga Foundation. Het boek volgt de wetenschappelijke carrière van Lettinga en is een overzicht, evaluatie en onderbouwing van hij bereikt heeft op het gebied van duurzame milieubescherming in het algemeen en anaerobe verwerking van afvalwater in ontwikkelingslanden in het bijzonder.

GAW ontwerp+communicatie maakte van zijn 200 pagina’s tellende (levens)werk een fraai boek.